Motor

Tyto stránky popisují zkušenost s provozováním NuVinci N360, zabývám se zde chováním převodovky, zatížením či životností. Nelze však popisovat převodovku bez toho, abych popsal, jaký že „motor“ přes ní přenáší výkon na silnici.

Mám k dispozici výstup ze spiroergometrie a mohu tedy uvést údaje relevantní k výkonu, který jsem coby „motor“ schopen systému nakládat:

Při cca 70 rpm se bavíme o 425 W maximum v testu, 220 W na AP, 350 W na AnP. Výkon špičkový (spurt) přirozeně není výstupen ergometrie. Z toho plyne, že nejčastěji přenášený výkon se pohybuje do 200 W. Maxima, co do přenášeného kroutícího momentu, do značné míry plynou také z tělesné hmotnosti, která je cca 80 kg.

Pro neznalé doplním, že výše uvedené údaje byly interpretovány jako nadrůměrné ve smyslu 150 – 200 % průměru ve věkově srovantelné běžné populaci.

Je otázkou, jak je NuVinci dimenzován: zda jsou limity pouze u maximálního přenášeného kroutícího momentu (tam by u mě vzhledem k váze problém zřejmě nebyl), anebo zda může vzniknout problém (přehřátí, únava materiálu) při dlouhotrvajícím přenosu vyššího výkonu. Je zatím otázkou, nakolik může zřejmě reálná tepelná ztráta v řádu desítek wattů ev. ohřát provozní kapalinu a změnit její parametry.