Jeden rok s NuVinci: provozní dojmy

Většina toho, co bych tu měl uvést, bylo zřejmě již napsáno. Pokusím se tedy příliš neopakovat a spíše to shrnout a zhodnotit.

NuVinci N360 se trvale ukazuje být dobrou volbou pro „bike commuting“. Tedy zjednodušeně řečeno: užívání jízdního kola zejména k jízdám „odněkud někam“, spíše než „odnikud nikam“ – tj. pro zábavu či sport. Je to pracant a jako takový očekává takový přístup i od jezdce. Určitě vám nezabrání sportovat, ale je to trochu jako běhat v bagančatech. Prostě musíte do jízdy trvale investovat více energie. Připraví vám pozoruhodný zážitek z jízdní dynamiky díky možnosti akcelerace s využitím plynulého rozsahu řazení, ale chce to dobrou formu. Proto je třeba se smířit, že jízda s NuVinci je častěji spíše „součástí práce“. Taktéž i s faktem, že NuVinci přemění nemálo vaší energie v teplo, a to nikoliv nepostřehnutelné :-o.

Jeden rok s NuVinci: spolehlivost a údržba

V příštích dnech završím 1 rok používání NuVinci N360. Jak je patrné z předchozích příspěvků – těch více než 17.000 km je výsledkem práce již druhého kusu. Jen chci věřit, že problém, který postihl první NuVinci hub, byl jen důsledkem náhodné výrobní vady.

Nicméně nyní opět zopakuji jediné: provozní spolehlivost NuVinci N360 je za uvedenou dobu používání 100%. Nic neprasklo, nezadřelo se, nepřestalo fungovat. U prvního kusu začala prolínat kapalina pláštěm vždy v návaznosti na určitý typ provozního zatížení. To jsem považoval za vadu, která nevyhnutelně povede ke zničení a hlavně provoznímu selhání a proto jsem nečekal, (úspěšně) reklamoval a obdržel nový NuVinci N360. Úniky kapaliny jsou v souvislosti s NuVinci hojně diskutovaným tématem, ovšem většinou se jedná o nedokonalé těsnění ložiska a tudíž (víceméně nepravidelný) únik na úrovni osy náboje. A troufnu si dovodit, že touto cestou nikdy nedojde k úplné ztrátě náplně (pokud tedy nebudu kolo parkovat v poloze na pravém boku). Spolu se skutečností, že dle výrobce je NuVinci N360 schopen fungovat i se zlomkem objemu originální náplně, lze očekávat, že únik kapaliny nakonec nemusí být rozhodujícím faktorem pro konec životnosti. Aktuální situace mého NuVinci N360 číslo 2 = žádný pozorovaný únik už několik tisíc km. Možná je to způsobeno nižšími teplotami, ale může se také jednat právě o pokles hladiny pod úroveň těsnění v úrovni osy. Kapitola znepokojování se nad úniky je tedy zatím uzavřena.

V souvislosti s již uvedenými servisními zásahy jsem (spíše pro kontrolu) rozebíral také volnoběžku (dle výrobce je tato oficiálně „serviceable“). Neshledal jsem žádný problém (jako málo maziva nebo nečistoty) – volnoběžka byla dle mého názoru mazaná zčásti provozní náplní řídké vazelíny a zčásti nejspíš trakční kapalinou, která (dle předchozích popisů) uniká přes přilehlé ložisko. Volnoběžka má tři praporky a použitá pružina je dle mého názoru poněkud slabá, což zřejmě občas způsobí, že se nevracejí všechny tři. Díky tomu si za jízdy občas „křupne“, zejména při přeřazování. Neshledal jsem však zatím žádná poškození (úlomky, poničené praporky apod.).

Jediným reálným slabým místem se teď ukazují být ovládací lanka. Za uvedenou dobu provozu (s oběma náboji) jsem již postupně měnil 3x. Nejdříve lanko tahu „H“ (rozvoj poškození v ukotvení na straně náboje), později znovu lanko „H“ a tentokrát zároveň i lanko tahu „L“, pro změnu poškozené na straně grip ovladače na řídítkách. V obou případech jde o exponované místo, kde se lanko navíjí/odvíjí.